ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10 มิ.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์วารสาร เศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2552 (10 มิ.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ปีงบประมาณ 2552 (9 มิ.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ระกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 พ.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน , ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศ การจ้างบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. (7 พ.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (23 เม.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือจำนวน 3 เครื่อง (23 เม.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23 เม.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (13 มี.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 มี.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ประกาศผลสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 199 เครื่อง (6 มี.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ (17 ก.พ. 2552)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 199 เครื่อง (11 ก.พ. 2552)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้าน (3 ก.พ. 2552)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2551 ของ สศช. จำนวน 3000 เล่ม พร้อมจัดทำ CD-ROM จำนวน 3000 แผ่น (5 ม.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการคู่สายโทรศัพท์ชนิดความเร็ว 2 Mbps เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างสศช. ส่วนกลาง กับสำนักฯ ภาค 3 สำนัก (สพน. : สพอ. : สพต.) แ (9 ธ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ประกาศผลสอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps (9 ธ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางที่ติดตั้งอุปกรณ์ NGV จำนวน 17 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ธ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ธ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ (5 พ.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 [103] 104 105 106 107 108 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์