ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) (30 เม.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30 เม.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างประกาศเชิญชวน ในการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (27 มี.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 6842 ครั้ง
ขายทอดตลาดเศษวัสดุที่รื้อถอนจากอาคารสำนักงานฯ (27 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2554 ของ สศช. (27 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสาร วารสารเศรษฐกิจและสังคมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2555 (27 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGVประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯจำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 1244 ครั้ง
ยกเลิกประกาศเชิญชวน ณ วันที่ 20 มกราคม 2555เรื่องประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2554 ของ สศช. (8 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2554 ของ สศช. (25 ม.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภาคฯ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 ม.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสานเศรษฐกิจและสังคม (25 ม.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
เลื่อนวันเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 สศช. (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)พร้อมรั้ว ประตู และป้ายชื่อสำนักงานฯ และการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอ (19 ม.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ม.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง อาคาร 2 สสช. (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) พร้อมรั้วประตูรั้ว และป้ายชื่อสำนักงานฯ และการก่อสร้างปรับปรุง (19 ม.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
สอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์การจัดประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. (15 มิ.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมเอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2554 (15 มิ.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 มิ.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตวีดิทัศน์การจัดประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. (15 มิ.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์