ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพัฒน์เปิดโอกาสให้ประชาชน 200 คนร่วมเสนอแนวคิดจัดทำแผนฯ 11 ในการประชุมประจำปี 2552 (3 ก.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
สอบราคาเช่าเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมประจำปี สศช. 2552 (3 ก.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29 มิ.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
สอบราคาซื้อและิติดตั้งระบบวงจรปิด (CCTV) (29 มิ.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
สอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ การจัดประชุมประจำปี 2552 ของ สศช. (19 มิ.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
อบราคาจ้างพิมพ์วารสารและจัดทำ CD ประกอบการประชุมประจำปี 2552 ของ สศช. (19 มิ.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริหารจัดการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10 มิ.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์วารสาร เศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2552 (10 มิ.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)โครงการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย ปีงบประมาณ 2552 (9 มิ.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ระกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 พ.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน , ร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศ การจ้างบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. (7 พ.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (23 เม.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือจำนวน 3 เครื่อง (23 เม.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23 เม.ย. 2552)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (13 มี.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 มี.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ประกาศผลสอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 199 เครื่อง (6 มี.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ (17 ก.พ. 2552)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 199 เครื่อง (11 ก.พ. 2552)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้าน (3 ก.พ. 2552)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์