ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหาร โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอม พิวเตอร์ สศช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 441 ครั้ง
(ร่าง) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 498 ครั้ง
สอบราคาซื้อและติดตั้งระบบบันทึกภาพ cctv 1 ระบบ (23 ส.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ ซีดีประกอบ การประชุมประจำปี 2555 ของ สศช. (23 ส.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
สอบราคาเช่าเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับ การประชุมประจำปี 2555 ของ สศช. (23 ส.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
สอบราคาจ้างผลิตวิดีทัศน์การจัดประชุมประจำปี ๒๕๕๕ (12 ก.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ Proxy Server พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (12 ก.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28 พ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ ก๊าซ NGV ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคฯ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28 พ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30 เม.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้าน (30 เม.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) (30 เม.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30 เม.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคา และร่างประกาศเชิญชวน ในการประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ (27 มี.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 6785 ครั้ง
ขายทอดตลาดเศษวัสดุที่รื้อถอนจากอาคารสำนักงานฯ (27 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2554 ของ สศช. (27 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสาร วารสารเศรษฐกิจและสังคมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2555 (27 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGVประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯจำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 1230 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์