ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อความยั่งยืนในภาคเกษตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (15 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับการจัดประชุมเสวนาและระดมความคิดเห็นประกอบการพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ครั้งที่ ๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (15 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถโดยสาร (รถตู้) ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑๐ คัน และรถนั่งส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน ๓ คัน  (15 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (14 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา-ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส แผนงาน IMT-GTโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อข้อมูล Emerging Markets Information Service (EMIS) ปีที่ ๑ (13 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลการลงทุนของภาครัฐ (13 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตามประเมินผลช่วงครึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ภายใต้ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำของสังคม (10 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการออกแบบระบบการประกันสังคมที่รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานในอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (10 ม.ค. 2563)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการทบทวนตัวชี้วัดศักยภาพชุมชนเพื่อการติดตามยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคมภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (10 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาและข้อตกลงเป็นหนังสือ (9 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (9 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกระเบื้องปูพื้นห้องน้ำหญิง (9 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2563)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 (7 ม.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ม.ค. 2563)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์