ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สศช. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (29 มี.ค. 2562)
สศช. จัดประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับพื้นที่และภาค ครั้งแรก (28 มี.ค. 2562)
อ่าน 196 ครั้ง
สภาพัฒน์ร่วมเตรียมความพร้อมสู่อนาคต รองรับประเทศไทย 4.0 (22 มี.ค. 2562)
อ่าน 225 ครั้ง
รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และ การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (22 มี.ค. 2562)
อ่าน 320 ครั้ง
ผลการประชุมร่วม คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) (7 มี.ค. 2562)
คกก. ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบังคับคดีจราจร (4 มี.ค. 2562)
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2561 (1 มี.ค. 2562)
อ่าน 354 ครั้ง
ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่ สศช. (22 ก.พ. 2562)
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.7 รวมทั้งปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 (18 ก.พ. 2562)
อ่าน 253 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดงานครบรอบการสถาปนา 69 ปี “เหลียวหลัง แลหน้า นำพา สศช. ก้าวไกล” (18 ก.พ. 2562)
อ่าน 64 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (11 ก.พ. 2562)
สศช. ร่วมสร้างอนาคตไทย ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของในโลก 4.0 (11 ก.พ. 2562)
รายงานผลการพัฒนาประเทศในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561) (6 ก.พ. 2562)
นายกรัฐมนตรีเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษในงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future” (30 ม.ค. 2562)
สศช. จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง “การคิดเชิงออกแบบเพื่อการปรับปรุงการทดลองการสร้างนโยบาย” (Design Thinking to Enhance Policy Experimentation) (29 ม.ค. 2562)
เชิญร่วมงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ BIGBANG “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future” (29 ม.ค. 2562)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1 /2562 (25 ม.ค. 2562)
สศช. เตรียมการบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน (22 ม.ค. 2562)
สศช. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (18 ม.ค. 2562)
สภาพัฒน์จัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการลงทุนภาครัฐ” (18 ม.ค. 2562)
อ่าน 73 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์