ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมระดมความเห็นพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง) และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว  (13 ก.ย. 2562)
สภาพัฒน์จัดอบรมการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง  (13 ก.ย. 2562)
สศช. จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 และร่วมกิจกรรมจิตอาสา (12 ก.ย. 2562)
สภาพัฒน์ - ยูนิเซฟ เผยเด็ก 1 ใน 5 คน ประเทศไทยกำลังเผชิญความยากจนหลากหลายมิติ (11 ก.ย. 2562)
สศช. จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐมิติ   (11 ก.ย. 2562)
 ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมหารือเพื่อเร่งผลักดันการพัฒนาทุนมนุษย์ (10 ก.ย. 2562)
สภาพัฒน์จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 เรื่อง แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย  (10 ก.ย. 2562)
สศช. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนโนนท่อนวิทยา ร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  (5 ก.ย. 2562)
อ่าน 314 ครั้ง
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ (4 ก.ย. 2562)
สภาพัฒน์จัดประชุมประจำปี 2562 "พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” 18 ก.ย. นี้ (4 ก.ย. 2562)
อ่าน 832 ครั้ง
สศช. ร่วมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (4 ก.ย. 2562)
รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้พัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ก.ย. 2562)
ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2562 (2 ก.ย. 2562)
สศช. และ AMRO หารือนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการงบประมาณและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย (30 ส.ค. 2562)
อ่าน 258 ครั้ง
สศช. ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล (23 ส.ค. 2562)
สศช. เตรียมจัดประชุมประจำปี 2562 “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” (22 ส.ค. 2562)
สศช. ระดมความเห็นการพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (21 ส.ค. 2562)
สศช. จัดประชุมหารือคัดเลือกตัวชี้วัดสะท้อนข้อมูลระดับการพัฒนาของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภูมิภาค (19 ส.ค. 2562)
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 (19 ส.ค. 2562)
สศช. ร่วมระดมความคิดเห็นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยในจังหวัดพัทลุงและสงขลาฯ (16 ส.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์