ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ จัดเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน 4 คัน (2 พ.ย. 2553)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ (2 พ.ย. 2553)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสาร เศรษฐกิจและสังคมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2553 (7 ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของสำนักงานฯ (7 ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบ CCTV ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหาร จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ประกาศผลสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสาร เศรษฐกิจและสังคมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2553 (7 ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการ จัดเช่ารถยนต์ส่วนกลาง และรถยนต์ประจำ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2554 (7 ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 194 ครั้ง
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง (7 ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคกลางและอาคารหอประชุมสุริยานุวัตร จ.นนทบุรี (7 ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
(ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างเหมา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (7 ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 361 ครั้ง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง และรถยนต์ ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (7 ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (7 ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารทิศทางแผน พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (ฉบับสรุปสาระสำคัญ) (7 ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม (7 ต.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.ปีงบประมาณ 2554 (3 ก.ย. 2553)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรNระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับ สำนักพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมภาค(สพน., สพอ., สพต. และ สพก.) (3 ก.ย. 2553)
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ประกาศผลสอบราคาเช่าบริการวงจร สื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและเชื่อมโยง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ องค์กร (Internet Corporate Users) ขนาด ความเร็วไม่ต่ำก (3 ก.ย. 2553)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิด ใยแก้วนำแสงและเชื่อมโยงระบบเครื่อข่าย อินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) ขนาดความเร็ว ไม่ต่ำกว่า 100 (17 ส.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์