ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยกลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (9 พ.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสะงคมภาคฯ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 พ.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ :เครื่องฉาย LCD Projector (9 พ.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 1237 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 1867 ครั้ง
การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๐ เครื่อง และเครื่อง Matrix Switcher จำนวน ๕ เครื่อง (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนจากอาคารสำนักงานฯ (ครั้งที่ 2) (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนจากอาคาร 2 สศช. (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : เครื่องฉาย LCD Projector จำนวน 2 รายการ 5 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจร สื่อสารเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง สศช.ส่วนกลาง กับ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค 4 สำนัก (ส (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง บ้านพักข้าราชการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : เครื่องฉาย LCD Projector จำนวน ๒ รายการ ๕ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๐ เครื่อง และเครื่อง Matrix Switcher จำนวน ๕ เครื่อง (19 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 691 ครั้ง
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเ (19 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดทำคู่มือการขับเคลื่อน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (19 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD ประกอบ การประชุมประจำปี 2555 ของ สศช (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ร่าง (TOR) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่: เครื่องฉาย LCD Projector จำนวน ๒ รายการ ๕ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 [100] 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์