ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเ (4 มี.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างปรับปรุงระบบไฟและระบบเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center (26 ก.พ. 2556)
ดาวน์โหลด 281 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์สำรองข้อมูล สศช. (Backup Data Center of NESDB)ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี บริ (26 ก.พ. 2556)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26 ก.พ. 2556)
ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและรื้อถอน เครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน 10 เครื่อง (21 ก.พ. 2556)
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมติดตั้งจำนวน 384 ลูก และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (21 ก.พ. 2556)
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.พ. 2556)
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ ไฟและระบบเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 8/2556 วันที่ 10 มกราคม 2556 (12 ก.พ. 2556)
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2556 (17 ม.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม (17 ม.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
(ร่าง)ขอบเขตของงาน ( TOR)การจ้าง ปรับปรุงระบบไฟและระบบเครื่องปรับอากาศ ห้อง Data Center (17 ม.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 1587 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ รายงานประจำปี 2555 ของ สศช. (17 ม.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 ม.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 221 ครั้ง
สอบราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งจำนวน 384 ลูก และวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ (17 ม.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ (26 ธ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (26 ธ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : เครื่องฉาย LCD Projector จำนวน 2 รายการ 5 เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (4 ธ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 267 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (4 ธ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคม (4 ธ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมา บริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2556 (9 พ.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 [99] 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์