ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGVประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯจำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 879 ครั้ง
ยกเลิกประกาศเชิญชวน ณ วันที่ 20 มกราคม 2555เรื่องประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสาร จำนวน 2 ตัวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2554 ของ สศช. (8 ก.พ. 2555)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2554 ของ สศช. (25 ม.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภาคฯ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 ม.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสานเศรษฐกิจและสังคม (25 ม.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
เลื่อนวันเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 2 สศช. (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)พร้อมรั้ว ประตู และป้ายชื่อสำนักงานฯ และการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำอ (19 ม.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ม.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง อาคาร 2 สสช. (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) พร้อมรั้วประตูรั้ว และป้ายชื่อสำนักงานฯ และการก่อสร้างปรับปรุง (19 ม.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
สอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์การจัดประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. (15 มิ.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมเอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2554 (15 มิ.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 มิ.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตวีดิทัศน์การจัดประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. (15 มิ.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD ประกอบ การประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. (15 มิ.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคม รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2554 (20 พ.ค. 2554)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20 พ.ค. 2554)
ดาวน์โหลด 986 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุงครั (4 เม.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 485 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง อาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (4 เม.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม (4 เม.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์