ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการประกวด ราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารเชื่อมโยงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค 4 สำนัก (สพน., สพอ., สพต. และ สพ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหาร จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 439 ครั้ง
สอบราคาเช่าวงจรสื่อสารใยแก้วชนิดใยแก้วนำ แสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แบบองค์กร (Internet corporate Users) ขนาด ความเร็วไม่น้อยกว่า 200 (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมภาคกลาง และอาคารหอประชุม สุริยานุวัตร จังหวัดนนทบุรี (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของสำนักงานฯ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหาร โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอม พิวเตอร์ สศช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 349 ครั้ง
(ร่าง) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 411 ครั้ง
สอบราคาซื้อและติดตั้งระบบบันทึกภาพ cctv 1 ระบบ (23 ส.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ ซีดีประกอบ การประชุมประจำปี 2555 ของ สศช. (23 ส.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
สอบราคาเช่าเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับ การประชุมประจำปี 2555 ของ สศช. (23 ส.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
สอบราคาจ้างผลิตวิดีทัศน์การจัดประชุมประจำปี ๒๕๕๕ (12 ก.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ Proxy Server พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (12 ก.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28 พ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ ก๊าซ NGV ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคฯ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28 พ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30 เม.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้าน (30 เม.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) (30 เม.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30 เม.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์