ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต (11 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาซ่อม ทาสีภายนอกอาคาร ๒ อาคาร ๓ และอาคาร ๔ ของสำนักงานฯ (6 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาด ไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ตรวจการณ์ ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯยี่ห้อโตโยต้า รุ่น FORTUNER 3.0V (6 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 283 ครั้ง
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ตรวจการณ์ ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมภาคฯ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น FORTUNER 3.0V AT 4WD จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอ (6 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบ VDO Conference พร้อมติดตั้ง (6 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการ บริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กท (6 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กหรอนิกส์ (6 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแล ต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Fortuner 3.0V AT 4WD จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (6 พ.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) ในการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 448 ครั้ง
ราคากลางในการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน 4 คันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการจ้างเหมาบริการรถเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเวทีหารือเพื่อ พัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๕ (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ร่าง TOR ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ประกาศราคากลาง จ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อใช้ ในการประชุมประจาปี ๒๕๕๖ ของ สศช. (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของ สำนักงานฯด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
(ร่าง)ขอบเขตของงาน (TOR)การประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง(รถตู้) ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำส่วนกลางจำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอ (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 387 ครั้ง
ประกาศราคากลาง การประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ประกาศราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 [97] 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์