ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์การจัดประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. (15 มิ.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมเอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2554 (15 มิ.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 มิ.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตวีดิทัศน์การจัดประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. (15 มิ.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD ประกอบ การประชุมประจำปี 2554 ของ สศช. (15 มิ.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคม รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2554 (20 พ.ค. 2554)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20 พ.ค. 2554)
ดาวน์โหลด 798 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) การจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (ฉบับปรับปรุงครั (4 เม.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 391 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุง อาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (4 เม.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ไม่ต่ำกว่า 56,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม (4 เม.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
กพบ. ให้ใช้วีซ่าเดียวเข้าประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (4 เม.ย. 2554)
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11 มี.ค. 2554)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ขายทอดตลาดรถยนต์ที่ไม่ใช้ในราชการ (9 มี.ค. 2554)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
จ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๒ สสช. (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) พร้อมรั้ว ประตูรั้ว และป้ายชื่อสำนักงานฯ โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (2 ก.พ. 2554)
ดาวน์โหลด 323 ครั้ง
สอบราคาจ้างจัดทำวีดิทัศน์ "ธนาคารสมอง รวมพลังพัฒนาประเทศ ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง" (18 ม.ค. 2554)
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อ โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ จำนวน 3 คัน (28 ธ.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ตู้ ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV (28 ธ.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
สศช. เดินหน้าจัดทำแผนฯ ๑๑ เตรียมระดมความเห็น ในระดับภาคและ กทม. (28 ธ.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงาน ประจำปี 2553 ของ สศช. จำนวน 2500 เล่ม (28 ธ.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (1 ธ.ค. 2553)
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์