ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการด้านกลยุทธการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ/Green Growth พร้อมติดตั้ง (24 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการพัฒน (24 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone) จำนวน ๓๗๕ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ (24 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ประกาศราคากลาง การซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone) จำนวน ๓๗๕ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ (24 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างทำมู่ลี่และม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง อาคาร 5 (7 ก.พ. 2557)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2556 ของ สศช. (7 ก.พ. 2557)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2556 ของ สศช. (7 ก.พ. 2557)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : การวิเคราะห์จากแบบจำลองและการพัฒนาแนวทางก (7 ก.พ. 2557)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล (27 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ตารางรายละเอียดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการนำร่องจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (27 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำที่เหมาะสมกับสังคมไทย ภายใต้โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป (27 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานและผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยหลังเปิด เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (27 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone)จำนวน 125 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์โทรศัพท์ (27 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (27 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (27 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจ้างทำมู่ลี่และม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง อาคาร 5 (27 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ประจำสำานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น Fortuner 3.0V AT4WDจำนวน 3 คัน ด้วย (11 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone) จำนวน ๑๒๕ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์โทรศัพท์ (11 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การซื้อระบบโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone)จำนวน ๑๒๕ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์โทรศัพท์ (11 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง (11 ธ.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 [96] 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์