ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (21 ก.พ. 2556)
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบ ไฟและระบบเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 8/2556 วันที่ 10 มกราคม 2556 (12 ก.พ. 2556)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคมรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2556 (17 ม.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม (17 ม.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
(ร่าง)ขอบเขตของงาน ( TOR)การจ้าง ปรับปรุงระบบไฟและระบบเครื่องปรับอากาศ ห้อง Data Center (17 ม.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 1015 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ รายงานประจำปี 2555 ของ สศช. (17 ม.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 ม.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
สอบราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมติดตั้งจำนวน 384 ลูก และวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ (17 ม.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ร่าง ขอบเขตของงาน (TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ (26 ธ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (26 ธ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : เครื่องฉาย LCD Projector จำนวน 2 รายการ 5 เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (4 ธ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 245 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (4 ธ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคม (4 ธ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมา บริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2556 (9 พ.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ยกลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (9 พ.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสะงคมภาคฯ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 พ.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ :เครื่องฉาย LCD Projector (9 พ.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 999 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 1525 ครั้ง
การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๐ เครื่อง และเครื่อง Matrix Switcher จำนวน ๕ เครื่อง (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์