ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จำนวน 5 อัตรา (29 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา (28 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 มิ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น ตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงระบบ SAN (27 มิ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงระบบสาร (13 มิ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถการประมวลผลระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (CVMs) (13 มิ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน : กรอบการดาเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ปีงบประมาณ 2557 (4 มิ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 293 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone) จำนวน ๓๗๕ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ (26 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา (26 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา (26 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว (26 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2557 (26 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2557 (26 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้าง ที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการ (26 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone) จำนวน๓๗๕ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ (1 เม.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบจากการรว (1 เม.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การประเมินบริบทการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาวิจัยเชิง (1 เม.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเค (1 เม.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างทำพาร์ทิชั่น (Partition) พร้อมติดตั้ง (24 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 435 ครั้ง
ประกาศราคากลางจ้างทำพาร์ทิชั่น (Partition) พร้อมติดตั้ง (24 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 [95] 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์