ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 19 เครื่อง (3 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 19 เครื่อง (3 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสง และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet corporate Users) (22 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
สอบราคาจ้างเดินสาย Fiber Optic เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างห้อง Data Center กับอาคาร 5 (22 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารเชื่อมโยงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส่วนกลาง กับ สำนักเศ (22 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง และอาคารหอประชุมสุริยานุวัตร จังหวัดนนทบุรี (22 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
สอบราคาเช่าเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการประชุมประจำปี 2556 ของ สศช. (22 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD ประกอบการประชุมประจำปี 2556 ของ สศช. (7 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 ก.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟและระบบเครื่อง ปรับอากาศห้อง Data Center ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 ก.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารการประกวด ราคา ในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟ และระบบเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั (4 เม.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 963 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว (4 เม.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุมอาคาร 5 จำนวน 5 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล (4 เม.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง (4 มี.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเ (4 มี.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างปรับปรุงระบบไฟและระบบเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center (26 ก.พ. 2556)
ดาวน์โหลด 234 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์สำรองข้อมูล สศช. (Backup Data Center of NESDB)ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี บริ (26 ก.พ. 2556)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ร่างการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (26 ก.พ. 2556)
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและรื้อถอน เครื่องปรับอากาศเดิม จำนวน 10 เครื่อง (21 ก.พ. 2556)
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมติดตั้งจำนวน 384 ลูก และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (21 ก.พ. 2556)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์