ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)กรอบการดำเนินงานการจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ปีงบประมาณ 2558 (2 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 324 ครั้ง
ประกาศราคากลางราคาจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (2 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (28 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ประกาศตารางรายละเอียดราคากลางการจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคาร 5 โดยวิธีพิเศษ (28 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (28 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD ประกอบการประชุมประจำปี 2557 ของ สศช. (27 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรวมการบรรยาย การอภิปราย ปาฐกถา และบทสัมภาษณ์ของ ลศช. (27 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการสอบราคา จ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD ประกอบการประชุมประจำปี 2557 สศช (27 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ปีงบประมาณ 2558 (26 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรวมการบรรยาย การอภิปราย ปาฐกถา และบทสัมภาษณ์ ของ ลศช. (26 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 12 คัน และรถยนต์โดยสาร(รถตู้)ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGVจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานซื้อข้อมูล Global Trade Atlas (19 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานซื้อข้อมูล Oryza White Rice Index (19 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานเช่าโครงข่ายสื่อสาร ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช.และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพน. สพอ. สพต. สพก) (18 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ประกาศเรื่อง สอบราคาเช่าโครงข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช.และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพน. สพอ. สพต. สพก) (18 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ประกาศร่างขอบเขตของงานในการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์โดยสาร(รถตู้)ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (30 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางจำนวน 5 อัตรา (29 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์