ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างจัดทำคู่มือการขับเคลื่อน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (19 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD ประกอบ การประชุมประจำปี 2555 ของ สศช (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ร่าง (TOR) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่: เครื่องฉาย LCD Projector จำนวน ๒ รายการ ๕ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ร่าง (TOR) การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน : เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๘ เครื่อง (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการประกวด ราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารเชื่อมโยงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค 4 สำนัก (สพน., สพอ., สพต. และ สพ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหาร จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 332 ครั้ง
สอบราคาเช่าวงจรสื่อสารใยแก้วชนิดใยแก้วนำ แสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แบบองค์กร (Internet corporate Users) ขนาด ความเร็วไม่น้อยกว่า 200 (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมภาคกลาง และอาคารหอประชุม สุริยานุวัตร จังหวัดนนทบุรี (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อม ของสำนักงานฯ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหาร โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอม พิวเตอร์ สศช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 283 ครั้ง
(ร่าง) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง (7 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 345 ครั้ง
สอบราคาซื้อและติดตั้งระบบบันทึกภาพ cctv 1 ระบบ (23 ส.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ ซีดีประกอบ การประชุมประจำปี 2555 ของ สศช. (23 ส.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
สอบราคาเช่าเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับ การประชุมประจำปี 2555 ของ สศช. (23 ส.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
สอบราคาจ้างผลิตวิดีทัศน์การจัดประชุมประจำปี ๒๕๕๕ (12 ก.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ Proxy Server พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (12 ก.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์