ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๒ รายการ (12 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๒ รายการ (12 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบ ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conferencing System) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (11 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานซื้ออุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(VDO Conferencing System) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (11 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4 (11 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4 (11 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์(Voice Gateway)และอุปกรณ์ Analog Telephone Adapter(ATA)พร้อมติดตั้งและเดินสายโทรศัพท์สายตรง (8 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์(Voice Gateway)และอุปกรณ์ Analog Telephone Adapter(ATA)พร้อมติดตั้งและเดินสายโทรศัพท์สายตรง (8 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเดินสายสัญญาณเชื่อมโยงกล้องวงจรปิด(CCTV) อาคาร 2 3 และ 4 (4 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างเดินสายสัญญาณเชื่อมโยงกล้องวงจรปิด (CCTV) อาคาร 2 3 และ 4 (4 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด Fixed Dome และลิขสิทธิ์ของโปรแกรมจำนวน 25 กล้อง พร้อมติดตั้ง (4 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด Fixed Domeและลิขสิทธิ์ของโปรแกรม จำนวน 25 กล้อง พร้อมติดตั้ง (4 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. (3 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคาในการประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดรวมทั้งดูแลต้นไม้ (3 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (3 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 19 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 1349 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจานวน 19 เครื่อง ประจาปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมประจำปี 2557 ของ สศช. (3 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการประชุม ประจำปี 2557 ของ สศช. (3 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร (3 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์