ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : เครื่องฉาย LCD Projector จำนวน 2 รายการ 5 เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (4 ธ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 206 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (4 ธ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคม (4 ธ.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมา บริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2556 (9 พ.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ยกลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (9 พ.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ยกเลิกการประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสะงคมภาคฯ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 พ.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ในการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ :เครื่องฉาย LCD Projector (9 พ.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 848 ครั้ง
สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 1179 ครั้ง
การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๐ เครื่อง และเครื่อง Matrix Switcher จำนวน ๕ เครื่อง (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนจากอาคารสำนักงานฯ (ครั้งที่ 2) (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ขายทอดตลาดวัสดุที่รื้อถอนจากอาคาร 2 สศช. (สำนักงานสถิติแห่งชาติ) (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : เครื่องฉาย LCD Projector จำนวน 2 รายการ 5 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการวงจร สื่อสารเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง สศช.ส่วนกลาง กับ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค 4 สำนัก (ส (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง บ้านพักข้าราชการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (3 ต.ค. 2555)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : เครื่องฉาย LCD Projector จำนวน ๒ รายการ ๕ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๐ เครื่อง และเครื่อง Matrix Switcher จำนวน ๕ เครื่อง (19 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 370 ครั้ง
เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเ (19 ก.ย. 2555)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์