ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของ สำนักงานฯด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
(ร่าง)ขอบเขตของงาน (TOR)การประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง(รถตู้) ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำส่วนกลางจำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอ (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 270 ครั้ง
ประกาศราคากลาง การประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (รถตู้) ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจำส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ประกาศราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (รถเก๋ง) จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
การประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการประชุมประจำปี 2556 ของ สศช. (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมทาสีภายนอก อาคาร ๒ อาคาร ๓ และอาคาร ๔ ของสำนักงานฯ (19 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการสอบราคาเช่า อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมประจำปี 2556 ของ สศช. (3 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ในการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ (3 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 519 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดรวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (3 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 19 เครื่อง (3 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 19 เครื่อง (3 ก.ย. 2556)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสง และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet corporate Users) (22 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
สอบราคาจ้างเดินสาย Fiber Optic เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างห้อง Data Center กับอาคาร 5 (22 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารเชื่อมโยงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส่วนกลาง กับ สำนักเศ (22 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง และอาคารหอประชุมสุริยานุวัตร จังหวัดนนทบุรี (22 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
สอบราคาเช่าเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการประชุมประจำปี 2556 ของ สศช. (22 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD ประกอบการประชุมประจำปี 2556 ของ สศช. (7 ส.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 ก.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟและระบบเครื่อง ปรับอากาศห้อง Data Center ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 ก.ค. 2556)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์