ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน : กรอบการดาเนินงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ปีงบประมาณ 2557 (4 มิ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone) จำนวน ๓๗๕ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ (26 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา (26 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 อัตรา (26 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว (26 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2557 (26 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2557 (26 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้าง ที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการ (26 พ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone) จำนวน๓๗๕ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ (1 เม.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบจากการรว (1 เม.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การประเมินบริบทการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาวิจัยเชิง (1 เม.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเค (1 เม.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างทำพาร์ทิชั่น (Partition) พร้อมติดตั้ง (24 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 371 ครั้ง
ประกาศราคากลางจ้างทำพาร์ทิชั่น (Partition) พร้อมติดตั้ง (24 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการด้านกลยุทธการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ/Green Growth พร้อมติดตั้ง (24 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการพัฒน (24 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone) จำนวน ๓๗๕ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ (24 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ประกาศราคากลาง การซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone) จำนวน ๓๗๕ เครื่องพร้อมอุปกรณ์ (24 มี.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างทำมู่ลี่และม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง อาคาร 5 (7 ก.พ. 2557)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2556 ของ สศช. (7 ก.พ. 2557)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์