ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้ในการเดินทางเข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสำนึกสาธารณะที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการรักสถาบันฯ รักประเทศชาติ ให้กับนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ (30 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อมูล Canva โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 19 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562 (27 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางในการประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26 ส.ค. 2562)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้เกษียณาอายุราชการ (23 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สอง ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562 (ฉบับภาษาอังกฤษ) (23 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือของห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการซื้่อหนังสือของห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อข้อมูล Financial Times ปีที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาวยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร  เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์