ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเชิงพื้นที่ เรื่อง พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (12 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตรเดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ เพื่อซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคาร ๕ รหัสครุภัณฑ์ สศช. ๗๓๓-๑๑/๒๕๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงานของ สพน. เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ  (11 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ด้วยวิธี e-bidding (11 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลาง งานเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ สำหรับติดตั้งเพื่อการนำเสนอภายในห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในการประชุมประจำปี 2562 ของ สศช.  (11 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบ Fire Alarm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินงานการเชิญและลงทะเบียนงานประชุมประจำปี 2562 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง" (10 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางการเช่าสถานที่งานประชุมประจำปี ๒๕๖๒ ของ สศช. (10 ก.ย. 2562)
เผยแพร่แผนการเช่าสถานที่งานประชุมประจำปี ๒๕๖๒ ของ สศช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (10 ก.ย. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบและจัดนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเชิงพื้นที่ เรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (10 ก.ย. 2562)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับติดตั้งเพื่อการนำเสนอภายในห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในการประชุมประจำปี ๒๕๖๒ ของ สศช.  (10 ก.ย. 2562)
ราคากลางโครงการจ้างออกแบบและจัดทำนิทรรศการสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเชิงพื้นที่ เรื่อง พัฒนาพื้นที่ไทย เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายสัญญลักษณ์ในการประชุมประจำปี 2562 ของ สศช.  (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำบอร์ด Back drop สำหรับให้สัมภาษณ์ในกาประชุมประจำปี 2562 ของ สศช. (10 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์