ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางในการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรวมการบรรยาย การอภิปราย ปาฐกถา และบทสัมภาษณ์ของ ลศช. (27 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการสอบราคา จ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD ประกอบการประชุมประจำปี 2557 สศช (27 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ปีงบประมาณ 2558 (26 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรวมการบรรยาย การอภิปราย ปาฐกถา และบทสัมภาษณ์ ของ ลศช. (26 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 12 คัน และรถยนต์โดยสาร(รถตู้)ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGVจำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานซื้อข้อมูล Global Trade Atlas (19 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานซื้อข้อมูล Oryza White Rice Index (19 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานเช่าโครงข่ายสื่อสาร ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช.และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพน. สพอ. สพต. สพก) (18 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ประกาศเรื่อง สอบราคาเช่าโครงข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช.และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพน. สพอ. สพต. สพก) (18 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ประกาศร่างขอบเขตของงานในการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์โดยสาร(รถตู้)ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางและรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (6 ส.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (30 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางจำนวน 5 อัตรา (29 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จำนวน 5 อัตรา (29 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา (28 ก.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 มิ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น ตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงระบบ SAN (27 มิ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน จ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงระบบสาร (13 มิ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถการประมวลผลระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ (CVMs) (13 มิ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์