ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานซื้ออุปกรณ์ Mail Gateway และอุปกรณ์ Web Security (5 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาฺ ระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศด้านการผลิต จำแนกกิจกรรม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒ (5 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Mail Gateway และอุปกรณ์ Web Security ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสาร วารสารเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (5 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20 ก.พ. 2558)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างทำม่านม้วนและสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง อาคาร 6 (19 ก.พ. 2558)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างทำม่านม้วนและสติ๊กเกอร์ พร้อมติดตั้ง อาคาร 6 (19 ก.พ. 2558)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
(ร่าง) ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สพอ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.พ. 2558)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV IP Camera)จำนวน 30 กล้อง และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger Scan)จำนวน 15 ชุด พร้อมติ (6 ก.พ. 2558)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการรถ เพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี JHC ครั้งที่ 3 และ JCC ครั้งที่ 5 (6 ก.พ. 2558)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (5 ก.พ. 2558)
ดาวน์โหลด 144 ครั้ง
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (5 ก.พ. 2558)
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์ เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (5 ก.พ. 2558)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสาร วารสารเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (5 ก.พ. 2558)
ดาวน์โหลด 208 ครั้ง
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) (5 ก.พ. 2558)
ดาวน์โหลด 5105 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 ก.พ. 2558)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาชื้ออุปกรณ์ Mail Gateway และอุปกรณ์ Web Security ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 ก.พ. 2558)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างเอกสารการประกวดราคา ในการประกวด ราคาซื้ออุปกรณ์ Mail Gateway และอุปกรณ์ Web Security (5 ก.พ. 2558)
ดาวน์โหลด 349 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้าง จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 ของ สศช. (15 ม.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์