ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางการซื้อข้อมูล Bloomberg Professional (26 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV IP Camera)จำนวน 30 กล้อง และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger Scan)จำนวน 15 ชุด (26 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV IP Camera) จำนวน 30 กล้อง และเครื่องสแกนลายนิ้วมือฯ (25 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ (25 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภายใต้โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล (17 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาธรรมาภิบาลในระยะแผนพัฒนาฯ (17 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาต้นแบบของการบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวฯ (17 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างทำของที่ระลึกสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำ ครั้งที่ 5 ของแผนงาน GMS(The 5th GMS Summit) (15 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ (9 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (9 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 367 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศ (9 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV IP Camera) จำนวน 30 กล้อง และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger Scan) จำนวน 15 ชุด พร้อมติดตั้ง (9 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ประกาศราคากลางการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV IP Camera) จำนวน 30 กล้อง และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger Scan) จำนวน 15 ชุด พร้อมติดตั้ง (9 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ประกาศราคากลางการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 ของ สศช. (9 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง (12 พ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 รายการ (11 พ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11 พ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2558 (11 พ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสุะอาดรวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจแล (11 พ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์