ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ธ.ค. 2558)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับปรับปรุง (4 ธ.ค. 2558)
ร่างประกาศ ประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาในการจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์สานักงานด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์” (3 ธ.ค. 2558)
ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สานักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (3 ธ.ค. 2558)
ประกาศ ราคากลางโครงการศึกษาขีดความสามารถและสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อภารกิจการถ่ายโอน (25 พ.ย. 2558)
ประกาศ ราคากลางโครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ (EWEC) สู่การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (24 พ.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 พ.ย. 2558)
ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” (23 พ.ย. 2558)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากเฮมพ์ (17 พ.ย. 2558)
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (11 พ.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 1/2559 (11 พ.ย. 2558)
ประกาศ ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด: กรณีศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวภาคกลาง (11 พ.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง การซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีตกลงราคา (16 ต.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ(ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางจังหวัดนนทบุรี (29 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางของ สศช. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (29 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (29 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (15 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ปีงบประมาณ 2559 (15 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ประกาศจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 [87] 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์