ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ประกาศราคากลางซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๒ รายการ (12 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๒ รายการ (12 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบ ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conferencing System) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (11 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานซื้ออุปกรณ์ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ(VDO Conferencing System) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (11 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4 (11 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย อาคาร 4 (11 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์(Voice Gateway)และอุปกรณ์ Analog Telephone Adapter(ATA)พร้อมติดตั้งและเดินสายโทรศัพท์สายตรง (8 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานซื้อเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์(Voice Gateway)และอุปกรณ์ Analog Telephone Adapter(ATA)พร้อมติดตั้งและเดินสายโทรศัพท์สายตรง (8 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเดินสายสัญญาณเชื่อมโยงกล้องวงจรปิด(CCTV) อาคาร 2 3 และ 4 (4 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างเดินสายสัญญาณเชื่อมโยงกล้องวงจรปิด (CCTV) อาคาร 2 3 และ 4 (4 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด Fixed Dome และลิขสิทธิ์ของโปรแกรมจำนวน 25 กล้อง พร้อมติดตั้ง (4 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด Fixed Domeและลิขสิทธิ์ของโปรแกรม จำนวน 25 กล้อง พร้อมติดตั้ง (4 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. (3 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR)และร่างเอกสารการประกวดราคาในการประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดรวมทั้งดูแลต้นไม้ (3 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (3 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน(TOR)การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 19 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 1092 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจานวน 19 เครื่อง ประจาปีงบประมาณ 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์