ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ ราคากลางการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด / สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (27 ม.ค. 2559)
การปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมอาคาร ๑ และอาคาร ๕ / สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (27 ม.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลางโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล (20 ม.ค. 2559)
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ (19 ม.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมิน ผลกระทบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ (19 ม.ค. 2559)
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Firewall ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (19 ม.ค. 2559)
ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 ม.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง การซื้อข้อมูล Bloomberg Professional โดยวิธีพิเศษ (14 ม.ค. 2559)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคา (29 ธ.ค. 2558)
ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์ระบบบันทึกภาพวีดีทัศน์ จานวน 2 ชุด (29 ธ.ค. 2558)
ประกาศ ราคากลางงานซื้อกล้องถ่ายรูป เลนส์กล้อง และเครื่องโทรสาร (29 ธ.ค. 2558)
ประกาศ ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาประเมินผลการดำเนินการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (23 ธ.ค. 2558)
ราคากลางการจ้างทำม่านม้วนและมู่ลี่ พร้อมติดตั้ง อาคาร 3 ชั้น 3 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (23 ธ.ค. 2558)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Firewall จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับปรับปรุง (23 ธ.ค. 2558)
ประกาศ ราคากลางงานจ้างเหมาบริการรถรับรองผู้เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี JHC ครั้งที่ 5 และ JCC ครั้งที่ 7 (16 ธ.ค. 2558)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ธ.ค. 2558)
ประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Firewall ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (8 ธ.ค. 2558)
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 (8 ธ.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 (8 ธ.ค. 2558)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (8 ธ.ค. 2558)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์