ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางการจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของ สศช. โดยวิธีพิเศษ (11 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (11 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (2 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัวเข้าคลังพัสดุ (29 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้าง สร้างอาคารจอดรถยนต์ สศช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 537 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว (8 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ประกาศ ขายทอดตลาดรถยนต์ที่ไม่ใช้ในราชการ (31 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานฯ เพิ่มเติม (31 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (31 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สพอ.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อครุุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) การซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (10 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 258 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานซื้ออุปกรณ์ Mail Gateway และอุปกรณ์ Web Security (5 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาฺ ระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศด้านการผลิต จำแนกกิจกรรม ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒ (5 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ในการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Mail Gateway และอุปกรณ์ Web Security ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (5 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างพิมพ์เอกสาร วารสารเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (5 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20 ก.พ. 2558)
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์