ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเข้าคลังพัสดุ (11 มี.ค. 2559)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 มี.ค. 2559)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (3 มี.ค. 2559)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ก.พ. 2559)
ประกาศราคากลาง การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)” (25 ก.พ. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคมปีงบประมาณ 2559 (24 ก.พ. 2559)
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (24 ก.พ. 2559)
ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559 (23 ก.พ. 2559)
ประกาศ ราคากลางโครงการ พัฒนาระบบ NESDB Cloud (16 ก.พ. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Firewall โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11 ก.พ. 2559)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง (11 ก.พ. 2559)
ประกาศ รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (1 ก.พ. 2559)
ราคากลาง สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานที่จอดรถสพต. และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงาน (29 ม.ค. 2559)
สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานที่จอดรถสพต. และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ (29 ม.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลางการจ้างพิมพ์หนังสือ"สภาพัฒน์กับการพัฒนาประเทศ (29 ม.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการ พัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จังหวัดชุมพร - สุราษฎร์ธานีฯ (28 ม.ค. 2559)
สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานที่จอดรถสพต. และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ โดยรอบสำนักงาน (28 ม.ค. 2559)
ราคากลาง สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานที่จอดรถสพต. และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงาน (28 ม.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลางโครงการ การจัดซื้อข้อมูล CEIC Global Database/ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (27 ม.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลางโครงการ การจัดจ้างพิมพ์เอกสารรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ (27 ม.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์