ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 ธ.ค. 2557)
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง (12 พ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 รายการ (11 พ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (11 พ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2558 (11 พ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสุะอาดรวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจแล (11 พ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (11 พ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาต้นแบบของการบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (11 พ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการขยายผลการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระยะที่ 2) (11 พ.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบจ้างพิมพ์หนังสือรวมการบรรยาย การอภิปรายปาฐกถาและบทสัมภาษณ์ของ สศช. (30 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (29 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 12 คัน และรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV จำนวน 1 คัน (29 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD ประกอบการประชุมประจำปี 2557 ของ สศช. (25 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สานักงาน (25 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ บรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และการติดตั้ง (24 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ บรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และการติดตั้ง (23 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อระบบป้ายสื่อสารดิจิตอลพร้อมติดตั้ง (19 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ประกาศราคากลางในการสอบราคาซื้อระบบป้ายสื่อสารดิจิตอลพร้อมติดตั้ง (19 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ประกาศราคากลาง การจ้างทำผ้าคลุมโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุม (19 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์