ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง การเช่าเครื่องอุุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมประจำปี 2558 ของ สศช. (8 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2558 ของ สศช. (8 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ประกาศราคากลาง การเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (7 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปี 2559 (7 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปี 2559 (7 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ประกาศราคากลางจ้างเดินสายFiber optic เชื่อมโยงจากห้อง Data center ไปยังอาคาร 2 และ 3 (7 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเดินสาย Fiber optic เชื่อมโยงจากห้อง Data center ไปยังอาคาร 2 และ 3 (7 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 372 ครั้ง
ประกาศราคากลางการเช่าโครงข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช. และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพน. สพอ. สพต. สพก.)ประจำปีงบประมาณ 2559 (2 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 21 เครื่อง ของ สศช. (2 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 21 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) (2 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 175 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ(ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางฯ) (2 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (2 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 442 ครั้ง
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางของ สศช. (2 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางของ สศช.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 1067 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน สพน. ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างเดินสาย LAN และเดินสายไฟพร้อมปลั๊ก อาคาร 6 (14 ส.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ราคากลางการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ก.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ร่างประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ก.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 485 ครั้ง
ประกาศราคากลาง เรื่อง การจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาคปี 2558 ของ สศช. (2 ก.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์