ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ รุ่นที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ก.ค. 2559)
ประกาศราคากลางในการเช่าสถานที่จัดงานประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. (7 ก.ค. 2559)
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และจ้างพิมพ์ซองสีขาวพับ 2 พิมพ์ตราสำนักงานฯ เพื่อเข้าคลังพัสดุ (5 ก.ค. 2559)
การจ้างผลิตกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. (1 ก.ค. 2559)
ราคากลางการจ้างทำม่านม้วนและสติ๊กเกอร์ฝ้า พร้อมติดตั้งสำหรับอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 6 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (20 มิ.ย. 2559)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติ รุ่นที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ค. 2559)
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรบนเครือข่าย (Central Log) (10 พ.ค. 2559)
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (3 พ.ค. 2559)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติรุ่นที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) (3 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางในการประกวดราคาจ้างจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์ชาติรุ่นที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) (3 พ.ค. 2559)
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น ตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (SSL VPN) (2 พ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ (22 เม.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ระดับภาค (18 เม.ย. 2559)
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น โครงการพัฒนาระบบ NESDB CLOUD (1 เม.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง โครงการการศึกษาและประมวลผลสต็อกทุนและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรแบบดัชนีปริมาณลูกโซ่ของประเทศอนุกรม 2536-2558 (28 มี.ค. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (25 มี.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลางโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรบนเครือข่าย (Central Log) (18 มี.ค. 2559)
ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน(SSL VPN) ปีงบประมาณ 2559 (17 มี.ค. 2559)
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง (17 มี.ค. 2559)
ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ การมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น ตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช (14 มี.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์