ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 (6 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 (6 ก.ย. 2559)
ร่างประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2 ก.ย. 2559)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดรวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสานักงานฯ (ส่วนกลาง และสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) (2 ก.ย. 2559)
ประกวดราคาโครงการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (2 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับการประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง แผนงาน IMT-GT (2 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาศักยภาพและโอกาสของสินค้าเกษตรและอาหารแห่งอนาคต (Future Food) เพื่อพัฒนาภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน (2 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่บทบาทวุฒิอาสาธนาคารสมอง (29 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรถพร้อมพนักงานเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมตามแผนงาน IMT-GT โดยวิธีพิเศษ (24 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. (17 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. (10 ส.ค. 2559)
ขายทอดตลาดรถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (8 ส.ค. 2559)
ประกาศสอบราคางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ พร้อมติดตั้ง (5 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (5 ส.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม กล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดโดม และไมโครโฟนแบบวง พร้อมติดตั้ง (5 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม กล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดโดม และไมโครโฟนแบบวง พร้อมติดตั้ง (5 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (4 ส.ค. 2559)
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 5,000 รีม เพื่อเข้าคลังพัสดุ (15 ก.ค. 2559)
ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษา โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (SSL VPN) (15 ก.ค. 2559)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบป้องกันฟ้าผ่าของอาคาร 2 3 และ 5 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (11 ก.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์