ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (2 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 384 ครั้ง
ประกาศ ราคากลางจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางของ สศช. (2 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางของ สศช.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (2 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 798 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักงาน สพน. ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ก.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างเดินสาย LAN และเดินสายไฟพร้อมปลั๊ก อาคาร 6 (14 ส.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ราคากลางการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ก.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ร่างประกาศการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 ก.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 476 ครั้ง
ประกาศราคากลาง เรื่อง การจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการประชุมระดมความคิดเห็นระดับภาคปี 2558 ของ สศช. (2 ก.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการประชุมประจำปี ๒๕๕๘ ของ สศช. โดยวิธีพิเศษ (11 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) (11 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (2 มิ.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัวเข้าคลังพัสดุ (29 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้าง สร้างอาคารจอดรถยนต์ สศช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 465 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุงานบ้านงานครัว (8 เม.ย. 2558)
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ประกาศ ขายทอดตลาดรถยนต์ที่ไม่ใช้ในราชการ (31 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงานฯ เพิ่มเติม (31 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (31 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สพอ.ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16 มี.ค. 2558)
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์