ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทย (18 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลรายจ่ายด้านสุขภาพของภาคเอกชนตามระบบบัญชีประชาชาติและบัญชีบริวาร (17 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดด้านการผลิต และด้านการใช้จ่าย (12 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดทำบัญชีประชาชาติสู่ระบบ ค.ศ. ๒๐๐๘ ระยะที่ ๒ (12 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส ด้านการผลิต จำแนกกิจกรรมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย พ.ศ. 2552 (12 ต.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจข้อมูลโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2558 (11 ต.ค. 2559)
ประกาศรายละเอียดข้อตกลงเพิ่มเติม การจ้างเหมาบริการรถพร้อมพนักงานเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมตามแผนงาน IMT-GT โดยวิธีพิเศษ (30 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษารูปแบบของการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social impact partnership model) (30 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 21 เครื่องต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560 (30 ก.ย. 2559)
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 (29 ก.ย. 2559)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ (29 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตแผนภาพ Infographic ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ (29 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 (29 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง จ้างแปลเอกสารคู่มือการประเมินผลกระทบของกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment Guidelines) (28 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสาร (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับย่อ) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดพิมพ์เอกสารยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับภาษาไทย (28 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ (28 ก.ย. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.ย. 2559)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม กล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดโดม และไมโครโฟนแบบวง พร้อมติดตั้ง (28 ก.ย. 2559)
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเข้าคลังพัสดุ (28 ก.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์