ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่การนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 5 และอาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ “คู่มือตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของ IMD และ WEF (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร/เช่าโสตทัศน์ สำหรับประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาดัชนีความยากจนหลายมิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ซองเอกสาร พิมพ์ตราสำนักงานฯ พิมพ์ตราครุฑ จำนวน 4 รายการ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพิมพ์แผ่นพับกำหนดการประชุมประจำปี 2562 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ สำหรับติดตั้งเพื่อการนำเสนอภายในห้องประชุมใหญ่ และห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งอุปกรณ์ถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตในการประชุมประจำปี 2562 ของ สศช.  (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการการสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติในกลุ่มเด็ก เยาวชน และครูผ่านการ์ตูนสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมสร้างความตระหนักในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้วยวิธีการพัฒนานวัตกรรมทางสังคมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสียงเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างการตระหนักรู้ยุทธศาสตร์ชาติแบบมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้ในการจัดประชุมปฏิบัติการ (13 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่ งานประชุมประจำปี 2562 ของ สศช. (12 ก.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์