ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศรับสมัครงาน
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศรับสมัครงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน สศช. (25 ส.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิ (11 ส.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
รัับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (13 ก.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (19 พ.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (25 มี.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
รับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปีบัญชี 2552 และ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สศช. สำหรับปี ทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2552 (12 ม.ค. 2552)
ดาวน์โหลด 164 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสัมภาษณ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป (8 ธ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการเลือกสรรกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (20 พ.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จวค. 4 และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (5 พ.ย. 2551)
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง จวค. 4 และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 (21 ต.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
กำหนดวัน เวลา และสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จว (15 ต.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)ประจำปี 2551 (30 ก.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน (8 พ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ (8 พ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคาระห์นโยบายและแผน3-5 หรือ6ว. (8 พ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคาระห์นโยบายและแผน 4 และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (8 พ.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4 (31 ม.ค. 2551)
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าท (18 ธ.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบีนบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (18 ธ.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับเป็นพนักงานราชการทั่วไป (18 ธ.ค. 2550)
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์