ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีกรณีพิเศษ (20 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางการเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate User) ประจำปีงบประมาณ 2560 (20 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์เอกสารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยวิธีตกลงราคา (20 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ (16 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยปี 2553 (16 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรถพร้อมพนักงานเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมตามแผนงาน IMT-GT โดยวิธีพิเศษ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) (14 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ  (8 ก.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ (8 ก.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 ก.ย. 2559)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2560 (8 ก.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม กล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดโดม และไมโครโฟนแบบวง พร้อมติดตั้ง (8 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือรวมภาพวาดจากการประกวดภาพวาดหัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน” ภายใต้โครงการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. (7 ก.ย. 2559)
ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 6 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 (7 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 6 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560 (7 ก.ย. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 (6 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 (6 ก.ย. 2559)
ร่างประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (2 ก.ย. 2559)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดรวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสานักงานฯ (ส่วนกลาง และสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) (2 ก.ย. 2559)
ประกวดราคาโครงการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (2 ก.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับการประชุมระหว่างประเทศระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง แผนงาน IMT-GT (2 ก.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 [78] 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์