ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางเช่าสถานที่จัดงานประชุมประจำปี 2560 ของ สศช. (23 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลาง การจ้างผลิตวีดิทัศน์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยวิธีตกลงราคา (20 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (29 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการ การจ้างพิมพ์เอกสาร “รายงานการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคธุรกิจเอกชน” (23 พ.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์วารสารเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560 (4 พ.ค. 2560)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (31 มี.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงาน ซื้อครุภัณฑ์ อาคาร 2 ชั้น 5 ห้องผู้บริหาร (31 มี.ค. 2560)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ (31 มี.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) (31 มี.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 มี.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร 2 ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มี.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมลิฟท์โดยสารยี่ห้อ ThyssenKrupp (อาคาร 5) (22 มี.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงระเบียงอาคาร 3 ชั้น 3 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (21 มี.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว (16 มี.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (16 มี.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 มี.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร 2 ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 มี.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 มี.ค. 2560)
ราคากลางจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ (9 มี.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาทำรั้วด้านหลังอาคาร 2 และทำหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 5 และอาคาร 6 ชั้น 3 โดยวิธีตกลงราคา (8 มี.ค. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [77] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์