ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงช่องเกล็ดระบายอากาศบริเวณทางเดินรอบอาคาร 1 2 และ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ส.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง (15 ส.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง  (15 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง (15 ส.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล (15 ส.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล (15 ส.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงช่องเกล็ดระบายอากาศบริเวณทางเดินรอบอาคาร 1 2 และ 6 (11 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2561 (11 ส.ค. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงช่องเกล็ดระบายอากาศบริเวณทางเดินรอบอาคาร 1 2 และ 6 (11 ส.ค. 2560)
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างผลิตหนังสือคู่มือนักวางแผนเพื่อการพัฒนาประเทศ และแผ่นพับเพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (7 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) (7 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) (31 ก.ค. 2560)
ขายทอดตลาดรถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (31 ก.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ (24 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ (24 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงานระดับอนุภูมิภาค GMS และ IMT-GT (12 ก.ค. 2560)
ราคากลางเช่าอุปกรณ์สำหรับการประชุมประจำปี 2560 ของ สศช. โดยวิธีพิเศษ (28 มิ.ย. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 [76] 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์