ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารและอำนวยการ (e-Admin) (ระบบงานสารบรรณ) (20 ม.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 (19 ม.ค. 2560)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว ลงวันที่ 19 มกราคม 2560 (19 ม.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone (30 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone (30 ธ.ค. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖๒ เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม (29 ธ.ค. 2559)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรถพร้อมพนักงานเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมตามแผนงาน GMS โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม) (27 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางการซื้อข้อมูล Bloomberg Professional (27 ธ.ค. 2559)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว (26 ธ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูล (Backup System) (23 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการปรับปรุงระบบสำรองข้อมูล (Backup System) (23 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องโทรสาร และเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ (22 ธ.ค. 2559)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ (21 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการปรับปรุงระบบ E-Mail (16 ธ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการปรับปรุงระบบ E-Mail (16 ธ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 62 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม (9 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง การซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 62 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม โดยวิธีสอบราคา (9 ธ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ Storage Area Network (SAN) พร้อมติดตั้ง (7 ธ.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว (7 ธ.ค. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 [75] 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์