ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการปรับปรุงระบบ E-Mail (16 ธ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศโครงการปรับปรุงระบบ E-Mail (16 ธ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 62 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม (9 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลาง การซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 62 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม โดยวิธีสอบราคา (9 ธ.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ Storage Area Network (SAN) พร้อมติดตั้ง (7 ธ.ค. 2559)
ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว (7 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ Storage Area Network (SAN) พร้อมติดตั้ง (7 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างบูรณะปรับปรุงอาคารสุริยานุวัตร (7 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานเช่าอุปกรณ์ จ้างล่ามแปลภาษา และจ้างตกแต่งสถานที่ สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ ครั้งที่ 21 (2 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางงานซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว (30 พ.ย. 2559)
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว (30 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรถพร้อมพนักงานขับรถเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมตามแผนงาน GMS โดยวิธีพิเศษ (24 พ.ย. 2559)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลาง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (21 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบสายสัญญาณ  Fiber Optic (18 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (16 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจัดซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ (16 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบบที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ (11 พ.ย. 2559)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนจำแนกตามช่วงอายุ (9 พ.ย. 2559)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์