ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนตุลาคม 2560 (16 ต.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 ต.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 8 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 (จำนวน 10 เดือน) (11 ต.ค. 2560)
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 8 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 (เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  (29 ก.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 8 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 (27 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 8 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 (26 ก.ย. 2560)
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ (26 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 52 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม (26 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลางในการประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ก.ย. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ก.ย. 2560)
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (25 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อเข้าคลังพัสดุ (25 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์หนังสือแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน และวัสดุสานักงาน (22 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ฉบับประชาชน (22 ก.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ 20 ปี) (22 ก.ย. 2560)
ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับหมู่บ้านและชุมชน (22 ก.ย. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและจัดทำซีดีหนังสือ “ศาสตร์กษัตริย์” (19 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกันยายน 2560 (18 ก.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ก.ย. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 [73] 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์