ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2560 (4 ธ.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ธ.ค. 2560)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (30 พ.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน ๘ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จำนวน ๑๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอ (27 พ.ย. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด (24 พ.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)  อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 พ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ (9 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2560 (6 พ.ย. 2560)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน ๘ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จำนวน ๑๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์& (3 พ.ย. 2560)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® เพื่อการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® เพื่อการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ (30 ต.ค. 2560)
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน ๓ ชุด (30 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน ๘ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จำนวน ๑๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท (25 ต.ค. 2560)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน ๘ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (จำนวน ๑๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ (25 ต.ค. 2560)
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (20 ต.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (20 ต.ค. 2560)
เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 ต.ค. 2560)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® เพื่อการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ (19 ต.ค. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์