ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับหมู่บ้านและชุมชน (21 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับหมู่บ้านและชุมชน (21 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง (21 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง (21 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคาร 2 ชั้น 5 ห้องผู้บริหาร (18 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® เพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ  (18 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด (18 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด (18 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางการซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 52 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม โดยวิธีสอบราคา (18 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 52 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม (18 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์หนังสือและจัดทำซีดีหนังสือ “ศาสตร์กษัตริย์” โดยวิธีสอบราคา (18 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและจัดทำซีดีหนังสือ “ศาสตร์กษัตริย์” (18 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 8 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีสอบราคา (18 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 8 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 (18 ส.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงช่องเกล็ดระบายอากาศบริเวณทางเดินรอบอาคาร 1 2 และ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ส.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง (15 ส.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง  (15 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง (15 ส.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 ส.ค. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์