ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 ของ สศช. (26 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) (25 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแบบจำลองการจัดทำข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย (25 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบสำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ม.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตข้อสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ (23 ม.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) (23 ม.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (19 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ (18 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (18 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ 20 ปี (18 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. (17 ม.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 : ประเมินผลแผนฯ 12 ในช่วงปีแรกฯ เป็นกรณีศึกษา ประจำปีงบประมาณ&nbs (12 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางในการซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก (12 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2561 (5 ม.ค. 2561)
ข้อมูลชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบสำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด (4 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการ จ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคารเชื่อมระหว่างอาคาร 1 กับอาคาร 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (3 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม เพื่อเข้าคลังพัสดุ (27 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์