ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงช่องเกล็ดระบายอากาศบริเวณทางเดินรอบอาคาร 1  2  และ 6  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ก.ย. 2560)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับภาษาอังกฤษ (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร (ส่วนกลาง และอาคารหอประชุมสุริยานุวัตร สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ปีงบประมาณ 2561 (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานเช่าโครงข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช. และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพน. สพอ. สพต. สพก.) ปีงบประมาณ 2561 (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิเศษ (22 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีกรณีพิเศษ (21 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (21 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (21 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (21 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (21 ส.ค. 2560)
ประกาศราคากลางในการจ้างทำแฟ้มเจาะช่องหน้าต่าง สีฟ้าและสีเขียว สำหรับเข้าคลังพัสดุ (21 ส.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 (21 ส.ค. 2560)
ประกาศการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ส.ค. 2560)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 [70] 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์