ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดกุญแจ ซ่อมบานหน้าต่างกระจก และซ่อมประตูกระจก (26 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองน้ำดื่ม (26 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ลิฟต์ อาคารหอประชุมสุริยานุวัตร สพก. (26 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุปร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.พ. 2561)
ประกาศจ้างทำตรายาง จำนวน 1 งาน (23 ก.พ. 2561)
จ้างพิมพ์หนังสือรายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2559 (23 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 2561)
ประกาศจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง 40 ที่นั่ง (22 ก.พ. 2561)
ประกาศจ้างพิมพ์คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มเติม (21 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานภารกิจการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติและร่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4 (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ (14 ก.พ. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการความร่วมมือการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (13 ก.พ. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (13 ก.พ. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์