ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบวาระการประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมฝาผนังกระเบื้องหินแกรนิตฯ (12 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (12 มี.ค. 2561)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก (12 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร (9 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำม่านม้วน และสติ๊กเกอร์ฝ้า พร้อมติดตั้ง อาคาร 2 ชั้น 5 โอยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (6 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ (6 มี.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (6 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารบ้านและสวน วารสาร National Geographic วารสาร Secret และวารสารชีวจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดอุปกรณ์เครื่องแปลภาษา ระบบไร้สาย พร้อมบุคลากรด้านเทคนิค สำหรับการประชุมสัมมนา 25 ปี แผนงาน GMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพก. สพก. และ สพต.) จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (28 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติโดยวิธีคัดเลือก (27 ก.พ. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์