ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (29 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ซ่อมลิฟท์ (26 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟท์ อาคาร 4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 ของ สศช. (26 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) (25 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแบบจำลองการจัดทำข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย (25 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบสำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ม.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตข้อสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ (23 ม.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) (23 ม.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (19 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ (18 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงแนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน (18 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ 20 ปี (18 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. (17 ม.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์