ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพก. สพอ. และ สพต.) จำนวน 3 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาธุรกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) (19 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 3/2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มี.ค. 2561)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจข้อมูลโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2558 ระยะที่ 2 (14 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนธันวาคม 2560 (13 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 2561)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพก. สพอ. และ สพต.) จำนวน ๓ คัน ระยะเวลา ๕ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพก. สพอ. และ สพต.) จำนวน ๓ คัน ระยะเวลา ๕ ปี (13 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มประกอบวาระการประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมฝาผนังกระเบื้องหินแกรนิตฯ (12 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (12 มี.ค. 2561)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก (12 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร (9 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 [66] 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์