ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (6 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (2 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (1 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 14 (31 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) (30 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (29 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ซ่อมลิฟท์ (26 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟท์ อาคาร 4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 ของ สศช. (26 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) (25 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแบบจำลองการจัดทำข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย (25 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบสำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25 ม.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (25 ม.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์