ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำทางเชื่อมอาคารจอดรถยนต์ (29 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 5 (ห้อง ผอ.สทว.เดิม เป็นห้องผู้บริหาร) (29 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2561 (28 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/เช่า วัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้ และอาหาร ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สศช. ครบรอบปีที่ 68 ประจำปี 2561 (27 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมตั้งพื้นที่ 18 นิ้ว)  (27 มี.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพิมพ์เอกสารแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เพื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (27 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์เอกสารแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา (27 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์เอกสารแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และบทสรุปภาพรวมการปฏิรูปประเทศ  (27 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2560  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษ และเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า (26 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำตรายาง (26 มี.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 [65] 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์