ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 2561)
ประกาศจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง 40 ที่นั่ง (22 ก.พ. 2561)
ประกาศจ้างพิมพ์คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเพิ่มเติม (21 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานภารกิจการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติและร่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4 (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ (14 ก.พ. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการความร่วมมือการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (13 ก.พ. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (13 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ (9 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขนย้ายครุภัณฑ์และเอกสาร (8 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงานและเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Backdrop แกงการู “วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2579” เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 (6 ก.พ. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์