ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (9 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2561 (9 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพก. สพอ. และ สพต.) จำนวน 3 คัน (5 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโช๊คอัพประตู จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานภารกิจการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ และร่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคงทนสำหรับใช้งานห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคาร ๒ ชั้น ๕ พร้อมติดตั้ง  วิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเข้าเล่มกระดูกงูไฟฟ้า วิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาบัญชีภาคสถาบันครัวเรือนตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 2008 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 มี.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาธุรกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 มี.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลสถิติภาคและจังหวัดด้านการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (30 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก วิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12: ประเมินผลแผนฯ 12 ในช่วงปีแรกฯ เป็นกรณีศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น 5 (29 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์เอกสารแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา (29 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์เอกสารแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และบทสรุปภาพรวมการปฏิรูปประเทศ (29 มี.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 [64] 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์