ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม โดยวิธีคัดเลือก (25 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลสถิติภาคและจังหวัดด้านการใช้จ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม และเครื่อง LCD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย. 2561)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เครื่องถ่ายเอกสาร และจอ LCD สำหรับโครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การประชุมระดับผู้ประสานงานโครงการภายใต้กรอบแผนงาน JDS ครั้งที่ 4  (20 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking for Public Sector Innovation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสายงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 4/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (19 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับบริการของห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (10 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบควบคุมสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 [63] 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์