ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ (14 ก.พ. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการความร่วมมือการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (13 ก.พ. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (13 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ (9 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขนย้ายครุภัณฑ์และเอกสาร (8 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงานและเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Backdrop แกงการู “วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2579” เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 (6 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม (6 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (2 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (1 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 14 (31 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) (30 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ม.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29 ม.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์