ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์เอกสาร ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจำปี 2562  (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสาร ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจำปี 2562 (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอักษรสแตนเลสแฮร์ลาย ป้ายทองเหลืองกัดกรดลงสี ป้ายโลโก้อคริลิคใส และงานรื้อถอนป้ายสีดำและคอมโพสิตพร้อมทั้งนำไปทิ้งและติดตั้งซ่อมแซมคอมโพสิตใหม่ (ด้านถนนกรุงเกษม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายหินแกรนิต แกะสลักตัวอักษร (ด้านถนนหลานหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เพื่อเข้าคลังพัสดุสำหรับใช้สนับสนุนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งซ่อมแซมกระจกใส อาคาร ๖ และติดตั้งซ่อมแซมบานพับหน้าต่าง อาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะ (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบวาล์วปรับลดแรงดันน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2562)
จ้างพิมพ์ยุทธศาสตร์ชาติฉบับภาษาอังกฤษ (19 ก.ย. 2562)
จ้างผลิตวีดิทัศน์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (19 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลและพิมพ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานโครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงระยะครึ่งแผน (In-house study) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ก.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์