ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูและซ่อมฝ้าเพดาน  (6 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัดลมพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง”  (31 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับการจัดประชุมเสวนาและระดมความคิดเห็นประกอบการพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ครั้งที่ ๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดระบบและพัฒนาข้อมูล เพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสารใช้ในการประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในรุ่นที่ 10 (22 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง”  (21 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (กยภ.) (21 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอุปกรณ์การประชุม สำหรับโครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง Upgrading Framework to Accelerate the SDGs Implementation in Thailand by NESDC  (16 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดตากโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายณัฐวุฒิ มีทรัพย์) (15 ต.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์