ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวสาร/กิจกรรม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวสาร/กิจกรรม
ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายแก่ สศช. (22 ก.พ. 2562)
เศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.7 รวมทั้งปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 (18 ก.พ. 2562)
อ่าน 1258 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดงานครบรอบการสถาปนา 69 ปี “เหลียวหลัง แลหน้า นำพา สศช. ก้าวไกล” (18 ก.พ. 2562)
อ่าน 383 ครั้ง
เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (11 ก.พ. 2562)
สศช. ร่วมสร้างอนาคตไทย ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของในโลก 4.0 (11 ก.พ. 2562)
รายงานผลการพัฒนาประเทศในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561) (6 ก.พ. 2562)
นายกรัฐมนตรีเปิดงานและแสดงปาฐกถาพิเศษในงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future” (30 ม.ค. 2562)
สศช. จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่อง “การคิดเชิงออกแบบเพื่อการปรับปรุงการทดลองการสร้างนโยบาย” (Design Thinking to Enhance Policy Experimentation) (29 ม.ค. 2562)
เชิญร่วมงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ BIGBANG “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future” (29 ม.ค. 2562)
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1 /2562 (25 ม.ค. 2562)
สศช. เตรียมการบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจน (22 ม.ค. 2562)
สศช. ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (18 ม.ค. 2562)
สภาพัฒน์จัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการลงทุนภาครัฐ” (18 ม.ค. 2562)
อ่าน 351 ครั้ง
สภาพัฒน์จัดงานวันเด็ก ปี 2562 สร้างความสุข สนุกสนานแก่เด็กๆ ในชุมชนมัสยิดมหานาค (11 ม.ค. 2562)
อ่าน 198 ครั้ง
เลขาธิการฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ทำบุญตักบาตรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 (2 ม.ค. 2562)
ผู้บริหาร สศช. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 (1 ม.ค. 2562)
อ่าน 160 ครั้ง
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 (29 ธ.ค. 2561)
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ. สภาพัฒน์ ฉบับใหม่แล้ว (28 ธ.ค. 2561)
อ่าน 1224 ครั้ง
สศช. เปิดตัวโครงการพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบาย (27 ธ.ค. 2561)
คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 12 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศศึกษาดูงาน ณ สศช. (24 ธ.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์