ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน สพข. จำนวน 1  รายการ (28 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารจากเอกชนเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระยะที่สอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออนุสาร อ.ส.ท. และวารสารการเงินธนาคาร (Money & Banking) สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (25 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 โดยวิธีคัดเลือก (25 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อกริ่งไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อ - สกุล เลขาธิการ สศช. (24 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแบบจำลองการจัดทำข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก (23 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเอกสารเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (22 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (18 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์