ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานภารกิจการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ และร่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคงทนสำหรับใช้งานห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคาร ๒ ชั้น ๕ พร้อมติดตั้ง  วิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเข้าเล่มกระดูกงูไฟฟ้า วิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาบัญชีภาคสถาบันครัวเรือนตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 2008 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 มี.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาธุรกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 มี.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลสถิติภาคและจังหวัดด้านการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (30 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก วิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12: ประเมินผลแผนฯ 12 ในช่วงปีแรกฯ เป็นกรณีศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น 5 (29 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์เอกสารแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา (29 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์เอกสารแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และบทสรุปภาพรวมการปฏิรูปประเทศ (29 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำทางเชื่อมอาคารจอดรถยนต์ (29 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 5 (ห้อง ผอ.สทว.เดิม เป็นห้องผู้บริหาร) (29 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2561 (28 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/เช่า วัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้ และอาหาร ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สศช. ครบรอบปีที่ 68 ประจำปี 2561 (27 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์