ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษ และเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า (26 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำตรายาง (26 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 2561)
ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพิมพ์เอกสารแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และบทสรุปภาพรวมการปฏิรูปประเทศ (23 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเวทีหารือระดับสูงของหน่วยงาน วางแผนระดับประเทศในสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพก. สพอ. และ สพต.) จำนวน 3 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาธุรกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) (19 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 3/2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มี.ค. 2561)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจข้อมูลโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2558 ระยะที่ 2 (14 มี.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์