ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจข้อมูลโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2558 ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อข้อมูล Bloomberg ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาวยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ 4/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มิ.ย. 2561)
ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ 20 ปี โดยวิธีคัดเลือก (7 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งถังดักไขมัน (6 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 5 และอาคาร 6 (6 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร (1 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อ - สกุล ตำแหน่งผู้บริหาร (31 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (30 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (28 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารและเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ภาคกลาง ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (28 พ.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 [59] 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์