ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน สพข. จำนวน 1  รายการ (28 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารจากเอกชนเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระยะที่สอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออนุสาร อ.ส.ท. และวารสารการเงินธนาคาร (Money & Banking) สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (25 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 โดยวิธีคัดเลือก (25 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อกริ่งไร้สาย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อ - สกุล เลขาธิการ สศช. (24 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแบบจำลองการจัดทำข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก (23 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเอกสารเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (22 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะและผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (18 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Enhancing Strategic Thinking Capabilities โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [56] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์