ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลสถิติภาคและจังหวัดด้านการใช้จ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ส.ค. 2561)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. เดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงของสำนักงานฯ (2 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (31 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (31 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพิมพ์จุุลสารธนาคารสมอง เล่มที่ 16 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2561 (26 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาธุรกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) โดยวิธีคัดเลือก (25 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (23 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (23 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระจกและบานหน้าต่างอลูมิเนียม (23 ก.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (23 ก.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 [55] 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์