ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่เชิดชูเกียรติฯ (14 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และผงหมึกสำหรับเครื่องโทรสาร เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานไว้ใช้ในราชการภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตะแกรงดักขยะรอบบ่อน้ำล้น (บ่อน้ำพุ) (10 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ส.ค. 2561)
จ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ครั้งที่ 2-2561 (8 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุใหม่ของ สศช. (NESDB New Entry Program) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการ Serious Play เพื่อออกแบบความสุขให้ สศช. (7 ส.ค. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการพัฒนาระบบรายงานการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (7 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงธรรมจักร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อสวิทซ์ลูกลอยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ส.ค. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์