ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำริบบิ้นพิมพ์ชื่อสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ห้องประชุมสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ 20 ปี (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองเอกสาร พิมพ์ตราสำนักงานฯ มีตราครุฑ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF จำนวน 145 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลาง การซื้อข้อมูล Bloomberg Professional โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2561)
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนมิถุนายน 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูเข้า-ออกสำนักงานฯ (15 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร และพิมพ์เอกสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Flash Drive) สำหรับบรรจุข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการความร่วมมือการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง FAX (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่ารถโดยสาร จำนวน 3 คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 4 คัน (14 มิ.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ เดือนมิถุนายน  2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มิ.ย. 2561)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 [51] 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์