ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสาร “ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ปี 2562 และแนวโน้มปี 2562-2563 (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (14 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เดือนตุลาคม 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลา พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (13 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    (13 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง (เลขา ทปษ.วรวรรณ) (11 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบสาธารณูปโภคอาคารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (11 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 3/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมประตูและซ่อมฝ้าเพดาน  (6 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัดลมพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง”  (31 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับการจัดประชุมเสวนาและระดมความคิดเห็นประกอบการพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ครั้งที่ ๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ต.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดระบบและพัฒนาข้อมูล เพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ต.ค. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์