ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 2562)
ประกาศราคาผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมอุณภูมิและความชื้นอัตโนมัติ ห้อง Data Center  (27 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารรับ-ส่งผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปี ๒๕๖๒ ของ สศช.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพระมหาชนก สำหรับการฝึกอบรม “รู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕” เรื่อง “ความเพียรและหลักการปฏิบัติธรรมตามรอยพระมหาชนก”โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษา สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๑  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายฉากประกอบเวทีเพิ่มเติม สำหรับการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การประชุมระดับสูงอาเซียนด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 (26 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 9 อัตรา (26 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2563 (26 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลาง เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 10 คัน และรถยนต์นั่ง (รถเก๋ง) จำนวน 3 คัน ปรำส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) (26 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลาง เช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) และเช่าโครงข่ายสื่อสารเพื่อเชื่อมโยง ระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (26 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลาง จ้างต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (กมส.) (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการ Web Line ชื่อกลุ่มไลน์ Line official Account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 2562)
หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์