ข่าวสาร
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา :
เฉพาะหมวดประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ข่าว/บทความทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธ.ค. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและความมั่นคง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาบริการรถยนต์ เพื่อปฏิบัติราชการลงพื้นที่สำรวจเส้นทาง R๙ (มุกดาหาร – สะหวันนะเขต – แดนสะหวัน - ลาวบาว – เว้ – ดานัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ฝกค.)  (27 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Scanner (หสม.) (26 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (กทส.) (26 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (ปชส.) (26 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (กบป.) (26 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดผ้าคลุมโต๊ะ และผ้าคลุมเก้าอี้ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ ห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 2562)
หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ถัดไป>>

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์